Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej

Numer aktu: XXX/669/17

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Status: Obowiązujący

Uchyla: XV/284/12

Załączniki: