Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Katarzynie Smólczyńskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do zawierania umów o dzieło i składania oświadczeń woli z nimi związanych, z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie działań i poddziałań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer aktu: 37/603/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : 51/814/17/V

Załączniki: