Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny.

Załączniki

Treść aktu