Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022

Załączniki

Treść aktu