Wersja nieobowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Załączniki

Treść aktu