Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer aktu: 26/402/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 37/606/16/V , 31/474/16/V , 41/675/16/V , 68/1110/16/V , 7/63/17/V , 6/56/17/V , 4/23/17/V , 31/430/17/V , 55/851/17/V , 64/1005/17/V , 1/3/18/V , 5/87/18/V , 19/394/18/V , 31/684/18/V , 46/924/18/V , 31/448/19/VI , 43/607/19/VI , 51/701/19/VI

Załączniki: