Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
6123-03-2010XXXVIII/745/10Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rokUchwały SejmikuObowiązujący
6223-03-2010XXXVIII/744/10Rozpatrzenie Informacji dotyczącej sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2009 roku, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
6323-03-2010XXXVIII/743/10Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania wojewódzkim zasobem nieruchomości za 2009 rokUchwały SejmikuObowiązujący
6423-03-2010XXXVIII/742/10Przyjęcie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 rokUchwały SejmikuObowiązujący
6523-03-2010XXXVIII/741/10Przyjęcia materiału informacyjnego: Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2009 roku. Monitoring realizacji Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia za 2009 rUchwały SejmikuObowiązujący
6623-03-2010XXXVIII/740/10Rozpatrzenie Informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w roku 2009Uchwały SejmikuObowiązujący
6723-03-2010XXXVIII/739/10Rozpatrzenie "Informacji o transporcie kolejowym, drogowym i lotniczym za rok 2009. Stan obecny i perspektywy rozwoju."Uchwały SejmikuObowiązujący
6831-05-2022XXXVIII/582/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-RamuckiejUchwały SejmikuObowiązujący
6931-05-2022XXXVIII/581/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Mazurskiego Parku KrajobrazowegoUchwały SejmikuObowiązujący
7031-05-2022XXXVIII/580/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Nariańskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuUchwały SejmikuObowiązujący
7131-05-2022XXXVIII/579/22Uchwała w sprawie skargi na Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
7231-05-2022XXXVIII/578/22Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/556/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwaUchwały SejmikuObowiązujący
7331-05-2022XXXVIII/577/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie LubominoUchwały SejmikuObowiązujący
7431-05-2022XXXVIII/576/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznejUchwały SejmikuObowiązujący
7531-05-2022XXXVIII/575/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2022 rokuUchwały SejmikuObowiązujący
7631-05-2022XXXVIII/574/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 rokuUchwały SejmikuObowiązujący
7731-05-2022XXXVIII/573/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r."Uchwały SejmikuObowiązujący
7831-05-2022XXXVIII/572/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie JonkowoUchwały SejmikuObowiązujący
7931-05-2022XXXVIII/571/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
8031-05-2022XXXVIII/570/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 61-80 z 14,863 rekordów.