Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1612014-04-30XXXVI/721/14Przyjęcie informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w 2013 rokuObowiązujący
1622014-04-30XXXVI/720/14Przyjęcie informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w 2013 rokuObowiązujący
1632014-04-30XXXVI/719/14Uchwalenie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2014-2016”Obowiązujący
1642014-04-30XXXVI/718/14Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013Obowiązujący
1652009-12-29XXXVI/709/09Przyjęcie Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2010Obowiązujący
1662009-12-29XXXVI/708/09Wybór przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko – mazurskiegoObowiązujący
1672009-12-29XXXVI/707/09Wybór przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnieńObowiązujący
1682009-12-29XXXVI/706/09Wybór przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie pomocy społecznejObowiązujący
1692009-12-29XXXVI/705/09Wybór przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskichObowiązujący
1702009-12-29XXXVI/704/09Wybór przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie rozwoju turystykiObowiązujący
Strona 17 z 1305