Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
24128-12-2012XXIII/448/12Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028Uchwały SejmikuNieobowiązujący
24221-06-2017XXVIII/647/17Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
24321-06-2017XXVIII/644/17Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
24423-05-2017XXVII/627/17Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rokUchwały SejmikuNieobowiązujący
24501-12-200976/845/09/IIIUdzielenie upoważnienia Pani Marii Joannie Pietrukaniec- Z-cy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – II edycja” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do podejmowania decyzji i wykonywania niezbędnych czynności związanych z realizowanym projektemUchwały ZarząduNieobowiązujący
24613-10-201049/982/10/IIIUdzielenie upoważnienia Pani Marii Joannie Pietrukaniec- Z-cy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – III edycja” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do podejmowania decyzji i wykonywania niezbędnych czynności związanych z realizowanym projektemUchwały ZarząduNieobowiązujący
24712-09-201147/605/11/IVUdzielenie upoważnienia Pani Katarzynie Smólczyńskiej, Kierownikowi Biura Obsługi Projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu systemowego pt. Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – IV edycja realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Uchwały ZarząduNieobowiązujący
24801-10-201248/679/12/IVUdzielenie upoważnienia Pani Katarzynie Smólczyńskiej, Kierownikowi Biura Obsługi Projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu systemowego pt. Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – V edycja realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Uchwały ZarząduNieobowiązujący
24923-09-201348/638/13/IVUdzielenie upoważnia Pani Katarzynie Smólczyńskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu systemowego pt. Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii Mazur – VI edycja realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Uchwały ZarząduNieobowiązujący
25004-04-201723/270/17/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Annie Nakielskiej – p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioskiUchwały ZarząduNieobowiązujący
25104-04-201723/268/17/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Annie Nakielskiej – p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania pism w ramach toczących się postępowań administracyjnych dotyczących odzyskiwania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności: art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowaUchwały ZarząduNieobowiązujący
25204-04-201723/269/17/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Annie Nakielskiej – p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do rozpatrywania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduNieobowiązujący
25304-04-201723/263/17/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Annie Nakielskiej – p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do podpisywania wraz z jednym Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umów z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
25404-04-201723/264/17/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Annie Nakielskiej – p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania wraz z jednym Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego umów z ekspertami przygotowującymi ekspertyzy/opinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduNieobowiązujący
25514-08-201836/809/18//VUchwała zmieniająca uchwałę Nr 13/270/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie powierzenia Panu Kazimierzowi Brakonieckiemu obowiązków Dyrektora Centrum Polsko - Francuskiego Cotes d’Armor Warmia i Mazury w OlsztynieUchwały ZarząduNieobowiązujący
25617-05-201128/347/11/IVZatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2010Uchwały ZarząduNieobowiązujący
25724-10-201657/962/16/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Mateuszowi Starusowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduNieobowiązujący
25829-08-201648/819/16/VUchwała w sprawie udzielenie upoważnienia do dokonywania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, czynności związanych z wykorzystaniem „aplikacji obsługi wniosków o płatność” w systemie SL2014 w związku z realizacją projektu Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Działania 12.3 „Działania informacyjne i promocyjne” Panu Radosławowi Zawadzkiemu - Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztyUchwały ZarząduNieobowiązujący
25904-11-201458/678/14/IVUdzielenie pełnomocnictwa dla Pana Rafała Kiewisza, Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduNieobowiązujący
26029-12-201570/858/15/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Julicie Kozłowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania wszelkich dokumentów zmierzających do przymusowego wyegzekwowania dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w trybie administracyjnym.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
Wyświetlone 241-260 z 14,864 rekordów.