Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112014-05-1327/316/14/IVUdzielenie upoważnienia Pani Julicie Kozłowskiej - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do określonych czynnościNieobowiązujący
1122014-03-1816/172/14/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 52/688/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 października 2013 r.Nieobowiązujący
1132008-08-1944/456/08/IIIZatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w OlsztynieNieobowiązujący
1142015-09-1548/510/15/VUdzielenie pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do podpisywania wraz z jednym Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umów o dzieło z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Nieobowiązujący
1152015-09-1548/508/15/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do rozpatrywania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.Nieobowiązujący
1162015-09-1548/519/15/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Beacie Romaszko-Klimaszewskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski.Nieobowiązujący
1172011-05-1728/371/11/IVUdzielenie upoważnienia Panu Jarosławowi Sarnowskiemu – Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzedu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaNieobowiązujący
1182011-04-0420/238/11/IV„Zasad zlecania przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”Nieobowiązujący
1192013-07-0233/467/13/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/174/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2013 r.Nieobowiązujący
1202014-05-1327/315/14/IVUdzielenie upoważnienia Panu Zbigniewowi Cieciuch – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do określonych czynnościNieobowiązujący
Strona 12 z 1243