Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112015-09-1548/510/15/VUdzielenie pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do podpisywania wraz z jednym Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umów o dzieło z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Nieobowiązujący
1122015-09-1548/521/15/VUdzielenie pełnomocnictwa Pani Beacie Romaszko-Klimaszewskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania wraz z jednym Członkiem Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego umów o dzieło z ekspertami.Nieobowiązujący
1132015-09-1548/508/15/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do rozpatrywania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.Nieobowiązujący
1142015-09-1548/519/15/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Beacie Romaszko-Klimaszewskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski.Nieobowiązujący
1152011-04-0420/238/11/IV„Zasad zlecania przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”Nieobowiązujący
1162013-09-0945/574/13/IVUdzielenie pełnomocnictwa Pani Dorocie Zalewskiej– Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego przy realizacji zadań w zakresie nieodpłatnego udzielania Licencjobiorcy niewyłącznej sublicencji do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z grafiki/piktogramu z „Katalogu Znaków Turystycznych Województwa Warmińsko- Mazurskiego”.Nieobowiązujący
1172013-07-0233/467/13/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/174/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2013 r.Nieobowiązujący
1182014-09-2350/621/14/IVUdzielenie Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie składania oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz do załatwienia spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkichNieobowiązujący
1192014-04-2224/249/14/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 52/688/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 października 2013 r.Nieobowiązujący
1202012-07-1033/441/12/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/210/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r.Nieobowiązujący
Strona 12 z 1293