Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
18115-02-201110/93/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.2.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesuUchwały ZarząduObowiązujący
18215-02-201110/94/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.2.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nie objętych i nie generujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
18315-02-201110/95/11/IVUstalenie formy konkursu nr 01/11/1.2.1 na Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
18415-02-201110/96/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/1.2.1 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduObowiązujący
18515-02-201110/97/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.1.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczościUchwały ZarząduObowiązujący
18615-02-201110/98/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.1.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczościUchwały ZarząduObowiązujący
18715-02-201110/99/11/IVUstalenie formy konkursu nr 01/11/1.1.2 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
18817-02-202110/99/21/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na nieodpłatne pozyskanie składnika rzeczowego majątku ruchomego od Skarbu Państwa – Izby Administracji Skarbowej w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
18907-01-20151/10/15/VUdzielenie upoważnienia Pani Julicie Kozłowskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do określonych czynności.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
19005-01-20161/10/16/VUchwała w sprawie wskazania członków Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w imieniu Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
19108-01-20191/10/19/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie udzielana zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr 69/1158/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.Uchwały ZarząduUnieważniony
19208-01-20081/1/08/IIIzmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/112/07/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. Uchwały ZarząduUchylony
19306-01-20091/1/09/IIIZmiana Uchwały Nr 32/310/08/III Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie).Uchwały ZarząduZmieniony
19418-02-201411/100/14/IVZatwierdzenie listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego dla III naboru w 2013 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
19523-02-202111/100/21/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
19618-02-201411/101/14/IVWyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie dla Powiatu Nidzickiego ul. Traugutta Nr 23, 13-100 Nidzica samochodu towarowo-osobowego marki Lublin.Uchwały ZarząduObowiązujący
19723-02-202111/101/21/VIUchwała w sprawie: zmiany Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
19818-02-201411/102/14/IVWyrażenie zgody na zwiększenie wydzierżawionej powierzchni i okresu obowiązywania umowy dzierżawy części pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Królewieckiej 146 w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
19923-02-202111/102/21/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
20018-02-201411/103/14/IVWyrażenie zgody Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie na zbycie w drodze przetargu środka trwałego – samochodu marki Fiat Seicento YoungUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 181-200 z 14,844 rekordów.