Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-552/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Załączniki: