Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: język migowy

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Język migowy

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1234 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej „osobą uprawnioną”) ma prawo do:

  • skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
  • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
  • kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 jest osoba przeszkolona w posługiwaniu się polskim językiem migowym. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze wcześniej. Wyjątkiem są sytuacje nagłe.

Osoby uprawnione mają także prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie. Osoba przybrana powinna mieć ukończone 16 lat. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie będzie mogła skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Mając na uwadze potrzeby osób uprawnionych Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uruchomił faks w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Głowackiego 17. Numer faksu (89) 52 19 569