Wersja obowiązująca z dnia

Otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2018 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że:

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2018 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych


W dniu 13 marca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę Nr 13/248/18/V w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2018 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się tutaj.

Treść uchwały 13/248/18/V

Oferty należy składać do 13 kwietnia 2018 r.

Informacji na temat przedmiotowego konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

  • Halina Zygnerska - Kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17),
  • Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21),
  • Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50),
  • Sylwia Rosińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18),
  • Karolina Mówińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 19),
  • Edyta Baczul – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 10).

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - 28.05.2018

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2018 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Załączniki