Wersja obowiązująca z dnia

Petycja Nie dla Smogu – Tak dla Węgla - data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.11.2017r.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla z siedzibą w Katowicach pn. „NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA”.

Załączniki