Wersja obowiązująca z dnia

Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż.

Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż:
Jan Orzoł
10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 24
tel. 89 521 69 70

 

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. BHP i Ppoż należy w szczególności:
  1. przeprowadzenie kontroli stanu bhp oraz ochrony p.poż;
  2. informowanie Marszałka ostwierdzonych nieprawidłowościach;
  3. występowanie z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
  4. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
  5. realizacja innych zadań określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi służby bhp i ochrony p.poż.