Wersja obowiązująca z dnia

Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacja nt. udzielenia gminom z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył 150000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na udzielenie gminom w województwie warmińsko-mazurskim pomocy finansowej w formie dotacji celowych do kwoty 8000 zł na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym na terenach wiejskich. Szczegółowy opis udziału w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” znajduje się w regulaminie. Wnioski można składać do 25 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Załączniki