Wersja obowiązująca z dnia

Zbiorcze sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2016 r.

Załączniki