Wersja archiwalna z dnia

Zgłaszanie prac geodezyjnych

Termin załatwienia

10 dni

Osoba kontaktowa

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie:
Jerzy Kowalczyk, Aneta Mróz, Grażyna Rydel, Agnieszka Bernekier, Agnieszka Hintz

Biuro Regionalne w Elblągu:
Arlena Kłosowska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Partyzantów 24, pok. 4 i 7
10-521 Olsztyn

Telefon kontaktowy

89 613 26 40
89 613 26 47
89 613 26 48
89 613 26 51
89 613 26 52

Biuro Regionalne w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Zacisze 18
Telefon kontaktowy
55 233 75 74 wew. 117

Sposób załatwienia

  1. Złożenie dokumentu zgłoszenia pracy geodezyjnej
  2. Opracowanie zgłoszenia pracy geodezyjnej
  3. Wniesienie opłaty za udostępnione materiały
  4. Odbiór zamawianych materiałów

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Partyzantów 24, pok. 4 i 7
10-521 Olsztyn

Biuro Regionalne w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Zacisze 18

Wymagane Dokumenty

Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych

Opłaty

Opłaty za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustala się w oparciu o:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 t.j. ze zm.)

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 t.j. ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2014 r. poz. 924 z dnia 2014.07.11)

Kalkulator opłat

http://kalkulator.gugik.gov.pl

 

Dodatkowe informacje oraz aktualności dotyczące pracy Wojewódzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dostępne są na stronie: http://www.wodgik.warmia.mazury.pl

 

Załączniki