Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Radni Województwa

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Radni Województwa - Kadencja 2014-2018

Bobek Jan

Bobek Jan

e-mail: jan.bobek@warmia.mazury.pl

Przewodniczący Sejmiku

Koch Eugeniusz

Koch Eugeniusz

e-mail: eugeniusz.koch@warmia.mazury.pl

Wiceprzewodniczący Sejmiku

Kozłowski Patryk

Kozłowski Patryk

e-mail: patryk.kozlowski@warmia.mazury.pl

Wiceprzewodniczący Sejmiku

Osiecki Julian

Osiecki Julian

e-mail: julian.osiecki@warmia.mazury.pl

Wiceprzewodniczący Sejmiku

Adamczyk Edward

Adamczyk Edward

e-mail: edward.adamczyk@warmia.mazury.pl

Przewodniczący Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Brzezin Gustaw Marek

Brzezin Gustaw Marek

e-mail: gustaw.marek.brzezin@warmia.mazury.pl

Marszałek Województwa

Bułajewski Stanisław

Bułajewski Stanisław

e-mail: stanislaw.bulajewski@warmia.mazury.pl

Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego

Burczyk Irena

Burczyk Irena

e-mail: i.burczyk@warmia.mazury.pl

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Dziki Józef

Dziki Józef

e-mail: jozef.dziki@warmia.mazury.pl

Hordejuk Bernadeta

Hordejuk Bernadeta

e-mail: bernadeta.hordejuk@warmia.mazury.pl

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu

Jaskulska Sylwia

Jaskulska Sylwia

e-mail: sylwia.jaskulska@warmia.mazury.pl

Członek Zarządu Województwa

Jezierski Sławomir

Jezierski Sławomir

e-mail: slawomir.jezierski@warmia.mazury.pl

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego

Kawczyński Ryszard

Kawczyński Ryszard

e-mail: ryszard.kawczynski@warmia.mazury.pl

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Edukacji

Kozioł Małgorzata

Kozioł Małgorzata

e-mail: malgorzata.koziol@warmia.mazury.pl

Wiceprzewodnicząca Komisji Współpracy Międzynarodowej

Krajewska Teresa

Krajewska Teresa

e-mail: t.krajewska@warmia.mazury.pl

Król Jadwiga

Król Jadwiga

e-mail: j.krol@warmia.mazury.pl

Kulasek Marcin

Kulasek Marcin

e-mail: marcin.kulasek@warmia.mazury.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grażyna Zyta Licznerska

Licznerska Grażyna

e-mail: grazyna.licznerska@warmia.mazury.pl

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Nowakowska Teresa

Nowakowska Teresa

e-mail: teresa.nowakowska@warmia.mazury.pl

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Wioletta Paczkowska

Paczkowska Wioletta

e-mail: wioletta.paczkowska@warmia.mazury.pl

Pietrzak Zbigniew

Pietrzak Zbigniew

e-mail: zbigniew.pietrzak@warmia.mazury.pl

Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej

Piwowarczyk Marcin

Piwowarczyk Marcin

e-mail: marcin.piwowarczyk@warmia.mazury.pl

Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Politewicz Tadeusz

Politewicz Tadeusz

e-mail: tadeusz.politewicz@warmia.mazury.pl

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu

Sadowski Sławomir

Rogowski Jan

e-mail: j.rogowski@warmia.mazury.pl

 

Śląska – Zyśk Wioletta

Śląska – Zyśk Wioletta

e-mail: wioletta.zysk@warmia.mazury.pl

Wicemarszałek Województwa

Szliwiński Paweł

Szliwiński Paweł

e-mail: p.szliwinski@warmia.mazury.pl

Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szter Marek

Szter Marek

e-mail: marek.szter@warmia.mazury.pl

Wiceprzewodniczący Komisji Strategii Rozwoju

Szulc Jolanta

Szulc Jolanta

e-mail: jolanta.szulc@warmia.mazury.pl

Przewodnicząca Komisji Strategii Rozwoju

Ulewicz Bożena

Ulewicz Bożena

e-mail: bozena.ulewicz@warmia.mazury.pl

Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji

Żochowski Krzysztof

Żochowski Krzysztof

e-mail: krzysztof.zochowski@warmia.mazury.pl