Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zespół do spraw oświaty

Pierwsze posiedzenie roboczego Zespołu do spraw oświaty WRDS WM

Aktualne informacje nt. działalności zespołu roboczego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego znajdują się na stronie: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego

Uchwałą nr 6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku został powołany skład Zespołu do spraw oświaty. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku. Otworzył je pan Wiesław Łubiński - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący wręczył akty powołania członkom Zespołu.

W posiedzeniu uczestniczył Pan Grzegorz Paciulan, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, Wiceprzewodniczący WRDS WM.

Zespół na pierwszym posiedzeniu wybrał w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Pana Zdzisława Fadrowskiego. Przedmiotem posiedzenia było również:

  1. Uchwalenie Regulaminu Prac Zespołu do spraw oświaty Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  2. Dyskusja dot. planu pracy Zespołu – zgłaszanie propozycji przez członków Zespołu.

Członkowie Zespołu dyskutowali nad zmianą systemu kształcenia w Polsce, a w szczególności planami Rządu w sprawie likwidacji gimnazjów i powrotu do 8-klasowej szkoły podstawowej