Wersja archiwalna z dnia

Zespół do spraw oświaty

Pierwsze posiedzenie roboczego Zespołu do spraw oświaty WRDS WM

Aktualne informacje nt. działalności zespołu roboczego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego znajdują się na stronie: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego

Uchwałą nr 6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku został powołany skład Zespołu do spraw oświaty. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku. Otworzył je pan Wiesław Łubiński - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący wręczył akty powołania członkom Zespołu.

W posiedzeniu uczestniczył Pan Grzegorz Paciulan, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, Wiceprzewodniczący WRDS WM.

Zespół na pierwszym posiedzeniu wybrał w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Pana Zdzisława Fadrowskiego. Przedmiotem posiedzenia było również:

  1. Uchwalenie Regulaminu Prac Zespołu do spraw oświaty Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  2. Dyskusja dot. planu pracy Zespołu – zgłaszanie propozycji przez członków Zespołu.

Członkowie Zespołu dyskutowali nad zmianą systemu kształcenia w Polsce, a w szczególności planami Rządu w sprawie likwidacji gimnazjów i powrotu do 8-klasowej szkoły podstawowej

Załączniki