Wersja obowiązująca z dnia

Wpisanie podmiotu leczniczego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów województwie warmińsko-mazurskim.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r., poz. 790),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Departament Zdrowia
ul. Mariańska 3
10-051 Olsztyn
lub osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia.

Telefon kontaktowy:

Departament Zdrowia – tel. 89/52-16-943

Załączniki