Wersja obowiązująca z dnia

Zespół do spraw ochrony zdrowia

Posiedzenie Zespołu do spraw ochrony zdrowia WRDS WM w sprawie konfliktu w Szpitalu Powiatowym w Piszu

Aktualne informacje nt. działalności zespołu roboczego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego znajdują się na stronie: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego

14 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw ochrony zdrowia w sprawie konfliktu w Szpitalu Powiatowym w Piszu pomiędzy Zarządem Ogólnopolskiego ZZPiP Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy SP ZOZ w Piszu oraz Dyrektorem Powiatowego Szpitala w Piszu dotyczącym porozumienia w sprawie podziału dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne (na podstawie Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. oraz 14 października 2015 r.). Według Zespołu konflikt ma niewielkie szanse rozwiązania bez udziału osoby trzeciej. W związku z tym Zespół zaproponował stronom organizację spotkania w szpitalu w Piszu z udziałem osoby z misją dobrej woli – członka Zespołu. W przypadku podjęcia takiej decyzji przez strony spotkanie zostanie zorganizowane przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego.

Aktualnie strony samodzielnie próbują dojść do porozumienia podczas kolejnych spotkań. W rezultacie porozumienie zostało zawarte.

Na posiedzeniu Zespół podjął również uchwałę w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Zespołu do spraw ochrony zdrowia, którym został Pan Andrzej Wróbel.

Załączniki