Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wydaniu spółce Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn, NIP: 5252773336, REGON: 382024418 decyzji z dnia 9 listopada 2023 r., znak: OŚ-PŚ.7222.32.2022 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów i Kotłowni Szczytowej, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych: 25/3, 25/11 (obręb 89), 6/2, 6/3, 6/16 (obręb 94), przy ul. Bublewicza 6, 10-417 Olsztyn

Załączniki