Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., Rudno 17, 14 – 100 Ostróda - instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowana w miejscowości Rudno, gmina Ostróda

Załączniki: