Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu świń o więcej niż 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Tuszewo 67, gm. Lubawa, pow. iławski

Załączniki