Wersja obowiązująca z dnia

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Informacje o planowanych pomiarach publikowane są na stronie:
https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

Adresu do kontaktu z Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! realizującym pomiary: laboratorium@networs.pl