Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Zbożowa 8, 11 – 200 Bartoszyce - instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowana w miejscowości Wysieka, gmina Bartoszyce

Załączniki: