Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje

Ogłoszono przez Michał Chomej

Prywatne Gospodarstwo Rolne Ten Elsen, Piotrkowo, 14 – 240 Susz - instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk - Ferma Kur Niosek, zlokalizowana na działce nr 2/4 w Piotrkowie, gmina Susz

Załączniki: