Wersja nieobowiązująca z dnia

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z .o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko - instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowana w Spytkowie, gmina Giżycko

Załączniki