Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich

Termin załatwienia

Do 7 dni

Osoba kontaktowa

Elżbieta Kamińska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Turystyki
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub przesłanie za pośrednictwem poczty.

Telefon kontaktowy

89 521 69 15

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Turystyki
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub przesłanie za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek
  2. Opłata skarbowa

Czas realizacji

Do 7 dni

Opłaty

Opłata skarbowa 17 zł

Tryb odwoławczy

Zgodnie z KPA – zażalenie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o nie wydaniu zaświadczenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2014 poz. 196 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. 2014 poz. 868).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 783 ze zm.).

Załączniki: