Wersja archiwalna z dnia

Wpisanie podmiotu leczniczego na „listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów”

Termin załatwienia

Na bieżąco

Osoba kontaktowa

Teresa Leszczyńska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Zdrowia
ul. Mariańska 3, pok. 220
10-052 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(089) 521 69 43

Sposób załatwienia

Dokonanie wpisu zakładu opieki zdrowotnej na „listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów".

Miejsce odbioru

"Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów" jest dostępna w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz w Okręgowej Warmińsko- Mazurskiej Izbie Lekarskiej, a także poniżej, w załącznikach.

Wymagane Dokumenty

  • Nazwa i adres zakładu opieki zdrowotnej,
  • Nazwa stażu cząstkowego realizowanego w zakładzie opieki zdrowotnej,
  • Nazwa zakładu opieki zdrowotnej, z którym zostanie zawarta umowa na odbycie stażu cząstkowego w ramach oddelegowania,
  • Liczba miejsc stażowych.

Czas realizacji

Bieżąca aktualizacja listy

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty ( Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.)