Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Termin załatwienia

W terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Barbara Minko

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 33

Sposób załatwienia

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Miejsce odbioru

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub
zaświadczenie przekazywane jest do zainteresowanego podmiotu

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działalność gospodarczą w zakresie przechowywania akt osobowych i płacowych pracodawców o czasowym okresie przechowywania zobowiązany jest złożyć:
 • Wniosek o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zawierający następujące dane:
  - firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
  - numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS),
  - numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  - imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy,
  - określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem,
 • Oświadczenie o treści:
  Oświadczam, że:
  Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych są kompletne i zgodne z prawdą;
  Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, określone w rozdziale 4 a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach
 • Dowód opłaty skarbowej – oryginał.

Opłaty i sposób ich wnoszenia

Za wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych - 616 zł

Należną opłatę skarbową należy uiścić na konto: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II

10-101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat

Nr konta: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO Bank Polski S.A.

Sposób złożenia dokumentów

Pocztą na adres:
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub osobiście : sekretariat departamentu nr pokoju 210

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284).
 • Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 68, poz. 596).
 • Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki