Wersja obowiązująca z dnia

Imienne wykazy głosowań podczas XLIII Sesji VI kadencji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25.10.2022 r.

Załączniki