Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 2020/S 147-360917 dla projektu RPWM.03.01.00-28-0066/19 „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”

Załączniki