Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o zgodę na używanie herbu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

Według regulaminu używania herbu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Osoba kontaktowa

Departament Koordynacji Promocji

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
pok. 015

Telefon kontaktowy

(089) 512 51 70

Sposób załatwienia

Złozenie wniosku w formie papierowej.

Miejsce odbioru

Decyzja zostanie przesłana do podmiotu zainteresowanego w formie pisma oraz drogą mailową.

Wymagane Dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o zgodę na używanie herbu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Czas realizacji

Według regulaminu

Podstawa prawna

Regulamin używania herbu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki