Wersja obowiązująca z dnia

Warmińsko-Mazurska Nagroda Humanistyczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Termin załatwienia

Termin zgłoszeń kandydatów upływa 30 czerwca każdego roku.

Osoba kontaktowa

Wiesława Mordzak

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kultury i Edukacji
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(089) 521 69 58

Sposób załatwienia

Zgłoszenie kandydatów do nagrody.

Wymagane Dokumenty

  • Życiorys kandydata
  • Dorobek twórczy, naukowy

Podstawa prawna

  • Uchwała Nr 50/614/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r.
  • Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Województwa
  • Art. 7a ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Załączniki