Wersja obowiązująca z dnia

Skład WRDS

SKŁAD OSOBOWY WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (stan na dzień 14.12.2020 r.):

 

STRONA RZĄDOWA:

 1. Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 2. Małgorzata Łowcewicz – Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
 3. Jerzy Dostatni – Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw Dialogu Społecznego

STRONA SAMORZĄDOWA:

 1. Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 2. Janusz Sypiański – przedstawiciel Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
 3. Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

STRONA PRACOWNIKÓW:

 1. Jarosław Szunejko – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 2. Irena Żychowicz – Przewodnicząca Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Telekomunikacji z siedzibą w Olsztynie, przedstawiciel OPZZ
 3. Krzysztof Rogowski – Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Chemik” przy Michelin Polska S.A. w Olsztynie, przedstawiciel OPZZ
 4. Janusz Koziński – Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie, przedstawiciel OPZZ.
 5. Sławomir Koniuszy – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 6. Elżbieta Butkiewicz – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 7. Marek Szulc – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 8. Piotr Szejn – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 9. Józef Dziki – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Olsztynie
 10. Grzegorz Adamowicz – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu
 11. Tadeusz Fatkowski – Przewodniczący Oddziału NSZZ „Solidarność” w Ełku
 12. Henryk Zinkiewicz – Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

STRONA PRACODAWCÓW:

 1. Wiesław Łubiński – Kanclerz Olsztyńskiej Loży Business Centre Club, przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club
 2. Sławomir Mątwicki – przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club
 3. Jan Zdziarstek – przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club
 4. Rafał Laskowski – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan
 5. Dariusz Nieścior – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan
 6. Karolina Raźniewska – przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan
 7. Antoni Górski – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 8. Kazimierz Samokar – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 9. Jan Mackiewicz – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 10. Andrzej Ryński – przedstawiciel Pracodawców RP
 11. Katarzyna Kulas – przedstawicielka Pracodawców RP
 12. Roman Smoliński – przedstawiciel Pracodawców RP