Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej

Załączniki