Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 roku

Członkowie Zarządu


Radni Województwa


Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego


Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa


Prezesi Zarządu Spółek, w których Województwo Warmińsko-Mazurskie posiada ponad połowę udziałów lub akcji