Odpis z rejestru instytucji kultury

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Odpis z rejestru instytucji kultury

Wydział/Departament

Kultury i Edukacji

Nazwa sprawy

Odpis z rejestru instytucji kultury

Termin załatwienia

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru

Osoba do kontaktów

Karolina Rzeczkowska
k.rzeczkowska@warmia.mazury.pl

Telefon kontaktowy

89 521 69 68

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji
Biuro Instytucji Kultury
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Sposób załatwienia

Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

Miejsce odbioru

Departament Kultury i Edukacji
Biuro Instytucji Kultury
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn
lub za pośrednictwem poczty

Wymagane dokumenty

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (pełny lub skrócony)

Opłaty

- 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej
Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
PKO Bank Polski S.A.
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

Uwagi

 Województwo Warmińsko - Mazurskiego prowadzi rejestr instytucji kultury, dla których jest organizatorem.
Są to następujące instytucje:
 1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie,
 2. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,
 3. Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu,
 4. Centrum Polsko-Francuskie Cotes d' Armor Warmia i Mazury w Olsztynie,
 5. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
 6. Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku,
 7. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
 8. Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie,
 9. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
 10. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu,
 11. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
 12. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru - w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej - na wniosek

Odpis może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189)

Załączniki