Wersja archiwalna z dnia

Konkurs Warmińsko - Mazurskiej Nagrody Jakości - zgłoszenie

Termin załatwienia

Według regulaminu

Osoba kontaktowa

Departament Koordynacji Promocji

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
pok. 015

Telefon kontaktowy

(089) 512 51 70

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku w formie papierowej.

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie do konkursu Warmińsko - Mazurskiej Nagrody Jakości

Czas realizacji

Według regulaminu Warmińsko - Mazurskiej Nagrody Jakości

Opłaty

Według zasad przyjętych na dany rok Warmińsko - Mazurskiej Nagrody Jakości

Podstawa prawna

Regulamin Warmińsko - Mazurskiej Nagrody Jakości