Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o ogłoszonym przez Zarząd Województwa konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej w Ełku

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej, z siedzibą przy ul. Bahrkego 2 w Ełku, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki