Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Termin załatwienia

W danym roku budżetowym

Osoba kontaktowa

Katarzyna Matusiewicz

Miejsce załatwienia

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 521 69 53

Sposób załatwienia

Otwarty konkurs ofert.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie dotacji ze środków samorządowych Województwa Warmińsko - Mazurskiego wraz z załącznikami:

 • statut organizacji
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • opis działalności prowadzonej przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich 2 lat
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku
 • decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków
 • kosztorys ofertowy
 • program prac konserwatorskich potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • opis oraz dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wraz z załącznikami:

 • Protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku
 • Opisane kserokopie prawidłowych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki
 • Protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą

Podstawa prawna

Załączniki