Wersja obowiązująca z dnia

Członkostwo w sieci "Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle"

Termin załatwienia

bez ustawowego terminu

Osoba kontaktowa

Biuro ds. Żywności

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
pok. 412

Telefon kontaktowy

(089) 521 92 50

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku w formie papierowej.

Miejsce odbioru

Decyzja w formie pisma przekazana do zainteresowanego podmiotu. Certyfikat odbierany jest w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Wymagane Dokumenty

Wypełniony wniosek.

Podstawa prawna

  • Regulamin Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
  • Regulamin sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle

Załączniki