Departament Prawny

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia

Departament Prawny

Dyrektor: Elżbieta Ciesielska
Zastępca dyrektora: Maciej Domański

10–562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 376
tel. (89) 521 91 58
fax. (89) 521 91 59

 

 1. W skład Departamentu Prawnego wchodzą:
  1. Zespół Radców Prawnych ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (I);
  2. Zespół Radców Prawnych ds. bieżącej działalności Urzędu Marszałkowskiego (II).
 2. Do zadań Zespołu Radców Prawnych ds. Regionalnego Programu Operacyjnego należy świadczenie pomocy prawnej z zakresie zadań związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020 oraz zamykaniem poprzedniego okresu programowania realizowanych przez następujące departamenty Urzędu:
  1. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego,
  2. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
  3. Departament Polityki Regionalnej, z wyłączeniem Biura Współpracy Terytorialnej,
  4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie zadań wykonywanych przez:
   1. Biuro Projektów Integracji Społecznej,
   2. Biuro Planowania i Naborów Wniosków,
   3. Biuro Kontroli,
   4. Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń finansowych i postępowań administracyjnych.
 3. Do zadań Zespołu Radców Prawnych ds. bieżącej działalności Urzędu Marszałkowskiego należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz wszystkich departamentów oraz innych równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, o których mowa w §12 niniejszego Regulaminu w zakresie zadań nie wymienionych w ust 2.
 4. Pomoc prawna, o której mowa w ust. 2, 3 realizowana jest przez Departament Prawny zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2015, poz. 507, z późn. zm.) i polega w szczególności na:
  1. opiniowaniu pod względem formalno-prawnym i techniki legislacyjnej projektów aktów prawnych Marszałka i Zarządu oraz projektów uchwał kierowanych przez Zarząd do Sejmiku;
  2. doradztwie prawnym i konsultacjach prawnych w zakresie stosowania prawa;
  3. uczestniczeniu w rokowaniach, opiniowaniu umów i porozumień;
  4. wydawaniu opinii prawnych na zlecenie Członków Zarządu oraz Dyrektorów Departamentów;
  5. zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi i innymi organami orzekającymi oraz organami administracji publicznej;
  6. innych czynnościach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 5. Departament Prawny prowadzi następujące rejestry:
  1. rejestr spraw sądowych;
  2. rejestr rozstrzygnięć nadzorczych wydawanych przez organy nadzoru dotyczący uchwał Zarządu i Sejmiku;
  3. rejestr opinii prawnych.