Departament Prawny

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia

Departament Prawny

Dyrektor: Elżbieta Ciesielska
Zastępca dyrektora: Maciej Domański

10–562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 376
tel. (89) 521 91 58
fax. (89) 521 91 59

 

 1. W skład Departamentu Prawnego wchodzą:
  1. Zespół Radców Prawnych ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (I);
  2. Zespół Radców Prawnych ds. bieżącej działalności Urzędu Marszałkowskiego (II).
 2. Do zadań Zespołu Radców Prawnych ds. Regionalnego Programu Operacyjnego należy świadczenie pomocy prawnej z zakresie zadań związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020 oraz zamykaniem poprzedniego okresu programowania realizowanych przez następujące departamenty Urzędu:
  1. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego,
  2. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
  3. Departament Polityki Regionalnej, z wyłączeniem Biura Współpracy Terytorialnej,
  4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie zadań wykonywanych przez:
   1. Biuro Projektów Integracji Społecznej,
   2. Biuro Planowania i Naborów Wniosków,
   3. Biuro Kontroli,
   4. Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń finansowych i postępowań administracyjnych.
 3. Do zadań Zespołu Radców Prawnych ds. bieżącej działalności Urzędu Marszałkowskiego należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz wszystkich departamentów oraz innych równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, o których mowa w §12 niniejszego Regulaminu w zakresie zadań nie wymienionych w ust 2.
 4. Pomoc prawna, o której mowa w ust. 2, 3 realizowana jest przez Departament Prawny zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2015, poz. 507, z późn. zm.) i polega w szczególności na:
  1. opiniowaniu pod względem formalno-prawnym i techniki legislacyjnej projektów aktów prawnych Marszałka i Zarządu oraz projektów uchwał kierowanych przez Zarząd do Sejmiku;
  2. doradztwie prawnym i konsultacjach prawnych w zakresie stosowania prawa;
  3. uczestniczeniu w rokowaniach, opiniowaniu umów i porozumień;
  4. wydawaniu opinii prawnych na zlecenie Członków Zarządu oraz Dyrektorów Departamentów;
  5. zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi i innymi organami orzekającymi oraz organami administracji publicznej;
  6. innych czynnościach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 5. Departament Prawny prowadzi następujące rejestry:
  1. rejestr spraw sądowych;
  2. rejestr rozstrzygnięć nadzorczych wydawanych przez organy nadzoru dotyczący uchwał Zarządu i Sejmiku;
  3. rejestr opinii prawnych.