Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. zmiany programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Konsultacje społeczne
Wersja z dnia

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. zmiany programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/359/20 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą przesyłać swoje opinie na adres: op@warmia.mazury.pl w terminie 22-25 grudnia 2020 r.

Załączniki