Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej.

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej, wpisujących się w cel operacyjny nr 1 "Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa" oraz w cel operacyjny nr 5 „Promocja zdrowego aktywnego starzenia się” Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zgodnie z zasadami wymienionymi poniżej.

Uchwała Nr 21/273/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej.

Ocena formalna
Wyniki oceny formalnej

Rozstrzygnięcie

Uchwała Nr 33/458/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 lipca 2020 r w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej.