Wersja obowiązująca z dnia

Prezydium WRDS

Prezydium WRDS WM tworzą:

  1. Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
  2. Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  3. Jarosław Szunejko – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  4. Józef Dziki – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Olsztynie
  5. Sławomir Koniuszy – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
  6. Wiesław Łubiński – Kanclerz Olsztyńskiej Loży Business Centre Club, przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club
  7. Rafał Laskowski – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan
  8. Antoni Górski – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
  9. Andrzej Ryński – przedstawiciel Pracodawców RP