Wersja obowiązująca z dnia

Przewodniczący WRDS

Przewodniczący WRDS WM:

Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (kadencja: od 23 lutego 2021 r. do 22 lutego 2022 r.)